نتایج کلمه کلیدی

دیدار مردمی شهرستان بندر دیلم با آیت الله العظمی الهی دامت برکاته ۱۳۹۱,۰۱,۲۱

دیدار مردمی شهرستان بندر دیلم با آیت الله العظمی الهی دامت برکاته ۱۳۹۱/۰۱/۲۱

دیدار مردمی شهرستان بندر دیلم با آیت الله العظمی الهی دامت برکاته

در ادامه سفر حضرت آیت الله العظمی الهی دامت برکاته طبق معمول چند شب گذشته تعدادی از مردم و علاقمندان ایشان، با معظم له دیدار داشتند.

صفحه 1 از 1