نتایج کلمه کلیدی

حضور فرماندار و معاون و بخشدارمركزي در بين مهمانان افطاري

حضور فرماندار و معاون و بخشدارمركزي در بين مهمانان افطاري

برگزاری سنّت حسنه افطاری در فاطمیّه سلام الله علیها

این برنامه که از ابتدای ماه مبارک رمضان سنّت حسنه افطاری توسّط مسجد برپا گشته، بعد از فریضة مغرب و عشاء، در طول سی روز ماه مبارک رمضان و در فاطمیّه سلام الله علیها و با حضور روزه داران از مناطق مختلف شهرستان بندر دیلم برگزار خواهد شد.

برگزاری سنّت حسنه افطاری و اطعام در ماه مبارک رمضان د ر فاطمیّه مسجد الهیّه

این برنامه در طول سی روز ماه مبارک رمضان و بعد از فریضة مغرب و عشاء در فاطمیّه سلام الله علیها و با حضور روزه داران از نقاط مختلف شهرستان بندر دیلم و مسئولین این شهرستان برگزار گردید.

صفحه 1 از 1