هلاکت قوم عاد

قوم عاد، مردمى در سرزمین "احقاف"، میان یمن و عمان بودند که در آن جا به خاطر وفورنعمت، از حال و روز خوشى برخوردار بودند

هلاکت قوم عاد

 

قوم عاد، مردمى در سرزمین "احقاف"، میان یمن و عمان بودند که در آن جا به خاطر وفورنعمت، از حال و روز خوشى برخوردار بودند و به خاطر رفاه زدگى و جهل عمومى مردم، بهتدریج روش بت پرستى و گریز از توحید و خداپرستى در پیش گرفتند و در فسق و فجور غوطهور شدند و ظالمین و زورگویان آنان، به محرومان و مستضعفان ستم مى کردند.

خداوند متعال براى هدایت آن ها، حضرت "هود علیه السلام  را از میان آنان به پیامبرىبرانگیخت. ( و اِلى عادٍ اَخاهُمْ هُوداً، قالَ یا قَومِ اعْبُدُو الله ما لَکُمْمِنْ اِلهٍ غَیْرُهُ… )(1)

هود، براى هدایت قوم خویش، تلاش بلیغى به عمل آورد و در این راه، سختى ها وآزارهاى فراوانى متحمل شد ولیکن جز عده اى اندک، گفتارش را تصدیق و اندرزهایش راباور نکردند و در مقابل، وى را از خود طرد نمودند.

قوم عاد، بجاى پذیرش مواعظ خیرخواهانه هود علیه السلام و گرایش به خداپرستى و رهاکردن جهالت و بت پرستى، به تکذیب این پیامبر الهى پرداخته و هر روز وى را مورداستهزا و اذیت و آزار خویش قرار دادند، تا این که ابر سیاهى بر آسمان آنان آشکار شدو بى خردان این قوم، گفتند: از این ابر، بارانى نافع و سودمند خواهد بارید، ولىهود علیه السلام به آن ها گفت: این ابر، ابر رحمت نیست بلکه غضب و عذاب است.

ساعاتى نگذشت که صدق گفتار هود علیه السلام آشکار گردید و باد تندى وزیدن گرفت و شدتآن چنان بود، که اسباب و اثاثیه، حتى چهارپایان آنان را با نیروى شگرفى از زمین مىکند و به نقاط دور دستى پرتاب مى کرد.

هفت شب و هشت روز، وزیدن این باد ادامه داشت و در این مدت، طوفان شدید، ریکها و شن هاى بیابان را بر سر مردم و خانه هایشان مى پاشید و تمامى آن ها را بههلاکت رسانید و به جز عده اى از اصحاب و یاران هود علیه السلام که به همراه وى در جاى امنى،پناه گرفته بودند، کسى از آن قوم باقى نماند.

پس از آن ماجرا، حضرت هود علیه السلام به سرزمین "حضرموت" رفت و بقیه عمر خویش را درآن جا گذرانید.(2)

درباره تاریخ وقوع این حادثه عظیم، مورخان اتفاق نظر دارند، که در ماه شوالواقع گردیده است ولى در روز وقوع آن اختلاف دارند، برخى اول ماه شوال و برخى دیگرسى ام شوال را ذکر کرده اند.

آن هایى که اول شوال را اختیار کرده اند، هفته اول شوال را "بردالعجوزنامیدند. علت این نامگذارى آن است که عجوزى در این ایام به خانه اى که در زیر زمینداشت، پنهان شده بود و از طوفان ریک و شن در امان بود، تا این که روز ششم، طوفان بهخانه وى نیز سرایت کرد و او را نیز به هلاکت رسانید.(3)

______________________________

1-  سوره هود (11)، آیه 50

2-  قصه هاى قرآن (سید محمد صحفى)، ص 49

3-  وقایع الایام (شیخ عباس قمى)، ص 84

منبع : www.elahiyeh.net
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر
لطفا سوال بالا را پاسخ دهید

0/700
قوانین ارسال نظر