فضیلت روزه

يکي از عبادات مهم اسلامي ، بلکه کلية اديان الهي روزه است و در فضيلت و اهميت و فلسفة آن ، احاديث بسياري از اهل بيت

فضیلت روزه

يکي از عبادات مهم اسلامي ، بلکه کلية اديان الهي روزه است و در فضيلت و اهميت و فلسفة آن ، احاديث بسياري از اهل بيت عصمت و طهارت (سلام الله عليهم ) صادر گرديده است .حضرت صادق (عليه السلام) فرمود که حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم ) به اصحاب خود فرمودند : «آيا به شما خبر بدهم از اعمالي که هرگاه به انجام قيام کنيد شيطان به اندازة فاصله مشرق از مغرب از شما دور مي شود  ؟ »اصحاب در پاسخ گفتند : بفرماييد .

حضرتش فرمودند : روزه گرفتن شيطان را رو سياه و نااميد مي کند و دادن صدقه در راه خدا ، پشت او را ميشکند و دوست داشتن مسلمانان يکديگر را در راه خدا و کمک کردن به يکديگر در راه انجام کارهاي نيک ، ترفندها و  نقشه هاي  او  را ريشه کن مي سازد و توبه کردن  گردنش  را قطع مي کند و براي هر نعمتي که خداوند به انسان عنايت فرموده است زکاتي هست و زکات بدنها (ي سالم) روزه گرفتن است » و نيز حضرت صادق (عليه السلام ) فرمودند : « هرکس در روزهائي که هوا گرم است روزه بگيرد  و  تشنه  شود  ،  خداوند به تعداد زيادي از فرشتگان امر مي کند که به او بشارت به پاداش الهي  بدهند  و  هنگامي  که  او به اميد پاداش و ثواب ، اين تشنگي را تا وقت افطار تحمّل ميکند خداوند اورا مورد لطف و عنايت خويش قرار داده به او مي گويد : به خوشبويي وپاکيزگي نايل گرديدي،از آن پس به فرشتگان مي فرمايد : شما گواه باشيد که من گناهان او را بخشيدم . » حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم )فرمودند : « خواب روزه دار عبادت و نقس کشيدن او ثواب تسبيح داردو نيز حضرتش فرمود : « براي روزه دار دو خشنودي وجود دارد :

1-خشنودي در موقع افطار  .(مسرت احساس عمل به وظيفة اسلامي)

2-خشنودي در روز قيامت . (موقع گرفتن پاداش خداوندي

حضرت موسي بن جعفر (عليه السلام ) فرمودنددعاي روزه دار در موقع افطار در درگاه حضرت حق مستجاب مي شود

حضرت رضا (عليه السلام ) فرمودندفلسفة روزه داشتن اين است که انسان گرسنگي و تشنگي  را  لمس کند و حالت خضوع و خشوع در او پديد بيايد و به ضعف خود  پي  ببرد و غرور  وي در هم  شکسته شود و  براي  تحصيل  صبر  ،  تمرين  و  ممارست  کند و متذکر سختيهاي روز قيامت گردد و ناراحتي فقرا را که در مضيقة اقتصادي مي باشند درک نمايد و به فکر کمک و مساعدت نسبت به آنها بيفتد

علي بن عبدالعزيز که يکي از محدثان است مي گويد حضرت صادق (عليه السلام)به من فرمودندبه توخبر بدهم که اصل اسلام وفرع آن واوج عظمت وقله شکوه آن چيست ؟» عرض کردم : بفرماييد .

فرمودنداصل  اسلام نماز و فرع آن زکات است و اوج عظمت و قلة شکوه اسلام ، جهاد در راه خدا است .سپس فرمودندبه تو بگويم که درهاي خير از کدام راه به روي انسان گشوده مي شود ؟ روزه گرفتن ، سپر آتش جهنم است . »

حضرت پيغمبر (صلي الله عليه و آله و سلم ) فرمودخداوند فرموده است : روزه براي من است و پاداش آن را من خودم مي دهم

منبع : www.elahiyeh.net
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر
لطفا سوال بالا را پاسخ دهید

0/700
قوانین ارسال نظر