سیره شخصی امام مهدی عجّل الله تعاله فرجه

سیره امام مهدی(عج) در رفتار شخصی و نیز در ارتباط با مردم،نمایانگر یک حاکم اسلامی نمونه است که حکومت در نگاه او وسیله ای است برای خدمت به مردم ورسانیدن آن ها به قله های کمال و نه جایگاهی برای برای زراندوزی و ستمگری و به استثمار کشیدن بندگان خدا!

سیره شخصی امام مهدی عجّل الله تعاله فرجه

سیره امام مهدی(عج) در رفتار شخصی و نیز در ارتباط با مردم،نمایانگر یک حاکم اسلامی نمونه است که حکومت در نگاه او وسیله ای است برای خدمت به مردم ورسانیدن آن ها به قله های کمال و نه جایگاهی برای برای زراندوزی و ستمگری و به استثمار کشیدن بندگان خدا!

به راستی که آن امام صالحان در کرسی حکمفرمایی یادآور حکومت پیامبر اکرم(ص) و امیرالمومنین علی(ع) است و با وجود آنکه همه اموال و ثروت ها در اختیار اوست در زندگی شخصی خود در پایین ترین سطح به سر می برد و به کمترین ها قناعت می کند.

امام علی (ع) در توصیف او فرموده است:

«امام [مهدی(عج)] با خود می بندد که [اگر چه حاکم و رهبر جامعه بشری است ولی]همانند رعیت خود راه رود و مانند آنان بپوشد و بر مرکبی همچون مرکب آنها سوار شود... و به کم قناعت کند.»

امام علی (ع) خود چنین بود و در زندگی دنیا و خوراک وپوشش آن زهدی پیامبر گونه داشت ومهدی(عج) در این میدان به آن حضرت اقتدا خواهد کرد.

امام صادق (ع) فرمود:«اِنَ قائِمَنا اِذا قامَ لَبِسَ لِباسَ عَلِی وَسارَ بِسیرَتِهِ[۲]؛

وقتی قائم ما قیام کند لباس علی (ع) را در بر می کند و روش او را در پیش می گیرد.»

او که درباره خود سخت گیر ودقیق است، با امت چون پدری مهربان است وآسایش و راحتی آنها را می خواهد به گونه ای که در روایت امام رضا(ع) اینگونه توصیف شده است:

«اَلاِمام، الانیسُ الرفیق و وَالوالِدُ الشَفیق و الاخُ الشَقیق و الامُ البَرَةِ بِالوَلَدِ الصَغیر مَفزَعُ العِبادَ فِی الداهِیة الناد[۳]؛

امام آن همدم همراه و آن پدر مهربان و برادر تنی (که پشتیبان برادر)است و مادر دلسوز نسبت به فرزند خردسال است و پناهگاه بندگان در واقعه هولناک.»

آری او چنان با امت صمیمی و نزدیک است که همه او را پناهگاه خود می دانند.

از پیامبر مکرم اسلام (ص) روایت شده که درباره مهدی(عج) فرموده است:

«امتش به او پناه می برند آن گونه که زنبورها به ملکه خود پناهنده میشوند.»[۴]

او مصداق کامل رهبری است که از میان مردم برگزیده شده و در بین آنها و مانند آنها زندگی می کند. به همین دلیل دردهای آنها را به خوبی می شناسد و درمان آن را می داند و تمام همت خود را برای بهبودی حال آنها به کار می گیرد و در این راه تنها به رضایت الهی می اندیشد. در این صورت چرا امت در کنار او به آرامش وامنیت نرسد و به کدام دلیل دل به غیر او بسپارد؟!


[۱] . منبع: کتاب نگین آفرینش

[۲] . وسائل الشیعه،ج۳،ص۳۴۸.

[۳] . اصول کافی،ج۱،ح۱،ص۲۲۵.

[۴] . منتخب الاثر،فصل۷،باب۷،ح۲،ص۵۹۸.
منابع مقاله: مجمع جهانی صادقین علیهماالسّلام / واحد پژوهش، ؛

منبع : www.elahiyeh.net
تعداد نظرات : 0 نظر

ارسال نظر
لطفا سوال بالا را پاسخ دهید

0/700
قوانین ارسال نظر