قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم :

إبْنِی وَ ثَمَرهُ فُؤادِی مَنْ آذی هذا فَقَدْ آذانیِ وَ مَنه آذانیِ ف‍َقَدْ آذَی اللهُ

(حسن) فرزند و میوه دل من است هركس او را بیازارد مرا آزرده و هركه مرا بیازارد خدا را آزرده است

 

شب و روز عاشورا و شام غریبان
شب تاسوعا
شب اول محرم تا شب هشتم
سیاه پوشی مسجد الهیه
prev
next